Avani Heights, Kolkata

Avani Heights, Kolkata

Avani Heights, Kolkata

Avani Heights, Kolkata
14 floors

photo by Samrat Mukherjee

Swissotel, Kolkata

Swissotel, New Town, Kolkata

Swissotel, New Town, Kolkata

Swissotel
New Town, Kolkata
photo by Biswarup Ganguly – from wikimedia

Fort Knox, Kolkata

Fort Knox, Kolkata

Fort Knox, Kolkata

Fort Knox
Camac Street, Kolkata
photo by SamratAM