Sankalpa, New Town, Kolkata

Sankalpa Project Kolkata

16 Towers in four phases. 11 to 24 storey blocks.